Marečkův příběh

Mareček se narodil v dubnu roku 2003. V měsíci červenci téhož roku se u něj začaly projevovat dýchací potíže, provázené výskytem fialových skvrn na těle (petechie). Byl hospitalizován v pardubické nemocnici, kde i přes veškerou snahu ošetřujících lékařů nebyla stanovena diagnóza jeho onemocnění. Proto byl převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde byl léčen na zánět plic. Tato léčba byla neúspěšná a Marečkův zdravotní stav se dramaticky zhoršil.

Vzhledem k těmto skutečnostem byl  5.1.2004 letecky přepraven do Fakultní nemocnice Motol na oddělení dětské hematologie a onkologie, kde nám ještě téhož dne byla sdělena diagnóza – těžký kombinovaný imunodeficit ( SCID ). Byl okamžitě přijat na dětské ARO a napojen na umělou plicní ventilaci. Jediným možným způsobem léčby jeho závažného onemocnění byla transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce. Díky úsilí a snaze ošetřujících lékařů ve FN Motol byl získán štěp kostní dřeně od dárce z České republiky. Nebyl však čas na „klasickou“ předtransplantační přípravu, protože Mareček byl již delší dobu v umělém spánku s plnou podporou plicního ventilátoru. Proto bylo nutné,  vzhledem k závažnosti jeho zdravotního stavu, transplantovat kostní dřeň v co nejkratší možné době. Z rozhodnutí ošetřujícího lékaře a se souhlasem rodičů byl tedy transplantován dne 10.3. 2004 přímo na dětském ARO jako první dítě s tímto druhem onemocnění v České republice.

Reakce na štěp kostní dřeně proběhla bez závažných problémů. Během několika dní už Mareček nepotřeboval plnou podporu plicního ventilátoru a začal sám dýchat. Nikdy nezapomeneme na okamžik, kdy byl poprvé probuzen po téměř dvouměsíčním umělém spánku, jak se poprvé posadil na postýlce a začal se na nás smát. Stejně tak nikdy nezapomeneme na profesionální  a citlivý přístup ošetřujících lékařů – Doc. MUDr. Petra Sedláčka, CSc., MUDr. Lucie Šrámkové, MUDr. Renaty Formánkové a Prof. MUDr. Jana Starého, DrSc.,  přednosty Kliniky dětské hematologie
a onkologie.

V současné době chodí Mareček do 2. třídy Základní a praktické školy Svítání v Pardubicích a do FN Motol jezdíme na pravidelné kontroly.

rodiče Petr a Lenka