Úvod

Motto:

 Kvalita vztahu k člověku, který je postaven do náročné životní situace při diagnostikování závažného onemocnění svého dítěte je důležitým ukazatelem úrovně a humanity celé společnosti. Každé zdravotní znevýhodnění znamená zásah do osobního a sociálního života.

Cíl občanského sdružení Project Family Assistance:

Cílem našeho občanského sdružení je podnítit zájem o tuto problematiku, probudit potřebu porozumět věci a aktivně podle našich možností přispívat k optimalizaci života rodin s handicapovanými dětmi. Každý handicap lze chápat jako krizi celé rodiny. Na počátku kontaktu s problémem je nejvíce postižena právě rodina, která se musí vyrovnat se situací dříve, než důsledky dopadnou na handicapovaného.