O nás

Naše občanské  sdružení  vzniklo v roce 2011 z  iniciativy  rodičů pečujících   o děti se zdravotním postižením. Cílem tohoto občanského sdružení je zkvalitnění života rodin s handicapovanými dětmi při jednání se školou, zaměstnavateli, pracovními úřady a  vyhledání pracovních a vzdělávacích příležitostí pro rodiče a děti,  především v Pardubickém kraji.

Naše hlavní činnost:

  • podpora vzdělávacích programů pro rodiče handicapovaných dětí
  • zajišťování informovanosti odborné veřejnosti
  • odborná práce s rodinami s handicapovanými dětmi
  • možnost setkávání rodin  s handicapovanými dětmi, sdílení  informací
  • volnočasové aktivity a akce, které směřují k podpoře cílové skupiny
  • usilujeme o získání finančních prostředků cestou dotací a darů

Naše vedlejší činnost:

  • tábory, ozdravné pobyty a psychorelaxační pobyty, výlety
  • přednášky o problematice zdravotního postižení pro veřejnost
  • osobní asistence